Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy                 ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/343-22-25 w dniu   16.10.2017 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

 

1

 

ul. Kołłątaja 27/28

136,60

+ piwnica 34,50

1000

5 000,00

2

ul. Oławska 18

24,92

1020

2 500,00

3

ul. Kołłątaja 27/28

68,40

1040

3 000,00

4

ul. Grabiszyńska 9

116,60

1100

2 000,00

5

ul. Wysoka 8/10

16,63

1120

350,00

 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe (z wyłączeniem zakładów bukmacherskich i gier losowych), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m² powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO-BP III O/Wrocław                        Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu .

Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2017r. w w/w godzinach przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 9.00 w Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10. pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego , tel.71/342-58-50, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”     Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu

przy ul. Inowrocławskiej  63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 28.09.2017r.  ogłasza:

PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU

ZA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH:

 

Adres  lokalu

Powierzchnia całkowita                                                                              m2

Godzina przetargu

Wadium                                zł

1

ul. Zachodnia 45

12,00

09:00

400,00

2

ul. Ścinawska 20

33,70

09:30

600,00

3

ul. Chojnowska 2

85,90

10:00

2850,00

4

ul. Legnicka 32

93,00

10:30

2000,00

6

ul. Czarnieckiego 13

113,20

11:00

2200,00

7

ul. Czarnieckiego 15

191,80

11:30

4200,00

8

ul. Czarnieckiego 15

224,20

12:00

5500,00

W w/w  lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe ( z wyłączeniem zakładów  bukmacherskich  i gier losowych ), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu  netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązany jest  do:

- wpłacenia  wadium w terminie  do dnia  27.09.2017r.  w wysokości j.w. przelewem na konto

bankowe  Osiedla  PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

- złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.

użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy

w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65

we Wrocławiu,

- jak również do zapoznanie się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem

umowy najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 28.09.2017r. w w/w godzinach przy ul. Inowrocławskiej  63/65 w pok. nr 8.

 

Oferty należy  składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy                     ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

 

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12  tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

 

Zastrzegamy  sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu zaprasza uprawnione podmioty gospodarcze do składania ofert na ...

04.09.2017 13:43:26

Przetarg na wysokość czynszu za najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 04.09.2017r. ogłasza przetarg ustny otwarty o wysokość czynszu za najem lokali użytkowych ...

29.08.2017 14:47:11

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych ...

29.08.2017 14:02:01

Copyright © 2010-2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL