Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy KącikAdministracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego   we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29.

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU  ZA  NAJEM  LOKALI:

 

1.  lokal przy ul. Legnickiej 23-25                      -     o pow.        74,00m2

2.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13                      -     o pow.      165,30m2

3.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15                      -     o pow.      304,70m2

4.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15                      -     o pow.       224,20m2

 

Branża  dowolna  z  zastrzeżeniem gier hazardowych i gastronomii.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do wpłacenia  wadium w wysokości:

-     poz. 1    -              2.000,00 zł

-     poz. 2    -              3.300,00 zł

-     poz. 3    -              7.400,00 zł

-     poz. 4   -               5.500,00 zł

na konto Spółdzielni PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118

-  złożenia oferty z propozycją stawki za 1m2 pow. użytkowej i określenia  branży.

-  oferty należy  składać do dnia 29.06.2015r. do godz. 1000 .

-  zapoznanie się z regulaminem przetargu.

Przetarg  odbędzie się :

Poz.  1  - 29.06.2015r.   o godz. 1100

Poz.  2  - 29.06.2015r.   o godz. 1130

Poz.  3  - 29.06.2015r.   o godz. 1200

Poz.  4  - 29.06.2015r.   o godz. 1230

 

Informacji o lokalu udziela  się  w siedzibie Osiedla pokój  nr 12 adres jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy                 ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/343-22-25 w dniu   26.06.2015 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

1

 

ul. Oławska 18

187,09

1000

10 000,00

2

ul. Kotlarska 2a

2,64

1020

300,00

3

ul. Kotlarska 14

21,50                                           ( w tym pom. gospodarcze w piwnicy 17,00)

1040

600,00

4

ul. Kołłątaja 29/30

5,00

1100

150,00

5

ul. Wysoka 8/10

16,63

1120

350,00

6

ul. Grabiszyńska 9

116,60

1140

1 500,00


 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe, sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m2 powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z w/w dokumentami.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2015 r. w w/w godzinach przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 900 w Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego w pok.nr 11 tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony z podziałem na branże i zadania, który odbędzie się w dniu 25.06.2015 r.:

1. Roboty budowlane:

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

ZADANIE NR I

10:00

Kolejowa 32-34a

docieplenie ściany zachodniej oraz remont balkonów w technologii TRIFLEX.

3 200 zł

ZADANIE NR II

 

Zaporoska 2-8

remont balkonów w technologii TRIFLEX.

2 600 zł

2. Roboty dekarskie:

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

pl.Muzealny 3-7/pl.Legionów 7

remont rur spustowych - 8 szt.

1 300 zł

10:30

3. Roboty remontowe na instalacji kanalizacyjnej:

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

ZADANIE NR I

 

11:00

Pawłowa 1-5

remont kanalizacji zewnętrznej

2 300 zł

ZADANIE NR II

 

Prosta 2-6

remont kanalizacji zewnętrznej

1 800 zł

ZADANIE NR III

 

Prosta 8-14

remont kanalizacji zewnętrznej

4 300 zł

4. Roboty remontowe na  instalacji centralnego ogrzewania:

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

Prosta 38-44

remont poziomów centralnego ogrzewania

2 200 zł

11:30

 

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25.06.2015 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pokój nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ponownie ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

I. ul. Teatralna nr 2/4  m. 23

- powierzchnia użytkowa: 20,13 m2, IV piętro

- rozkład  lokalu:  jeden pokój, łazienka, przedpokój z aneksem kuchennym oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

- cena wyjściowa - 87.787 zł

- wadium  - 4.389  zł

- godz. 1000.

 

 1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 14.07.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Inowrocławskiej nr 63/65 w sali konferencyjnej.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 09.07.2015 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wierzbowej nr 23   pod numerem tel.  71/343 54 58.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARGI   USTNE  NIEOGRANICZONE  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALI  MIESZKALNYCH

I. Ul. Czarnieckiego nr 68  m. 2a

- powierzchnia użytkowa: 14,40 m2, parter

- rozkład  lokalu:  jeden pokój, przedpokój z wnęką kuchenną, łazienka   

- cena wyjściowa  - 84.770  zł

- wadium  - 4.238  zł

- godz. 1000.

 

II. Głogowska nr 11 m. 49

- powierzchnia użytkowa 39,10 m2, VI piętro

- rozkład  lokalu: dwa pokoje, kuchnia,  łazienka, przedpokój  oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

- cena wyjściowa  - 185.165  zł

- wadium  - 9.258  zł

- godz. 1030

III. Ul. Lubińska nr 30 m. 41

- powierzchnia użytkowa 39,10 m2, V piętro

- rozkład  lokalu: dwa pokoje, kuchnia,  łazienka, przedpokój  oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

- cena wyjściowa  - 166.755  zł

- wadium  - 8.337  zł

- godz. 1100.

 

 1. Przetargi  odbędą  się w dniu 15.06.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Czarnieckiego nr 1 w sali konferencyjnej.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 11.06.2015 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokali mieszkalnych   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokale mieszkalne mogą zostać udostępnione do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego przy ul. Inowrocławskiej nr 63/65  pod numerem tel.  71/355 31 29.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

 

 

WOLNE LOKALE DO WYNAJĘCIA:

Lokalizacja lokalu: ul. Grabiszyńska 9 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 116,60 m2 (wejście boczne od podwórza)

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr tel. 71 343-22-25 lub w siedzibie Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10, pok. Nr 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKAL BIUROWY DO WYNAJĘCIA:

 

Wolne lokale biurowe w budynku przy ul. Czarnieckiego 1 we Wrocławiu:

 

1)      Lokal biurowy nr 5 o pow. 45,60 m2

+ powierzchnia dodatkowa 14,40 m2.

Lokal składa się z 1 pokoju.

 

2)      Lokal biurowy nr 8 o pow. 22,80 m2

+ powierzchnia dodatkowa   7,10 m2.

Lokal składa się z 1 pokoi.

 

Osoba udzielająca informacji o lokalach: Sylwia Dołęga, tel. (71) 355 12 36

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL