Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetargi nieograniczone, które odbędą się w dniu 25.04.2017 r. pod w/w adresem w zakresie robót:

 

Przetarg na roboty ogólnobudowlane polegające na :

- remoncie balkonów w technologii Triflex wraz z wymianą balustrad

- remoncie docieplenia ścian szczytowych na n/w nieruchomościach w podziale na zadania

Nr zadania

Adresy

Godzina

Wadia

1

- ul. Czarnieckiego 2-14 (2) -  remont balkonów 5 szt.

- ul. Czarnieckiego 16-28 (20) - remont balkonów 5 szt.

- ul. Czarnieckiego 30-38 (30) - remont balkonów 5 szt.

- ul. Czarnieckiego 40-50 (48,50) - remont balkonów 10 szt.

- ul. Czarnieckiego 74-80 (80) - remont balkonów 5 szt.

- ul. Głogowska 1-7 (3a) - remont balkonów 5 szt.

- ul. Kruszwicka 43-53 (43) - remont balkonów 5 szt.

-ul. Zachodnia 36-44 (36) - remont 1 ściany szczytowej

-ul. Czarnieckiego 33-41 (41) - remont 1 ściany szczytowej

-ul. Szczepińska 10-24 (10) - remont 1 ściany szczytowej

10:00

16 000,00 zł

2

 • - ul. Słubicka 37-49 - remont ścian szczytowych
 • - ul. Szprotawska 9-17 - remont ścian szczytowych
 • - ul. Lubińska 6-16 - remont ścian szczytowych
 • - ul. Szprotawska 1-7 (7) - remont 1 ściany szczytowej
 • - ul. Zachodnia 7-19 (19) - remont 1 ściany szczytowej
 • - ul. Czarnieckiego 52-58 (54) - remont balkonów 10 szt.
 • - ul. Litomska 3-9 (3, 5) - remont balkonów 10 szt.
 • - ul. Mł. Techników 6-14 (12) - remont balkonów 5 szt.
 • - ul. Poznańska 5-13 (7) - remont balkonów 5 szt.

10:00

19 000,00 zł

 

Specyfikacje przetargowe można odebrać od dnia 19.04.2017 r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16.

Oferty należy składać w dniu 25.04.2017 r. od  godz. 7 00 – 900 w pok. nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna.

Wpłata wadium do dnia 23.04.2017 r. na konto 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588 .

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargów i regulaminu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla pod w/w adresem w pokoju nr 13 lub telefonicznie 071/ 355-96-13.

Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”      Administracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego

we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29.

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OTWARTY

O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU  ZA  NAJEM  LOKALI:

1.  lokal przy ul. Legnickiej 32                            -     o pow.     150,00m2

2.  lokal przy ul. Zachodniej 45                           -     o pow.       12,00m2

3.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13                      -     o pow.     147,10m2

4.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15                      -     o pow.     151,20m2

5.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15                      -     o pow.     224,20m2

6.  lokal przy ul. Ścinawskiej 20                          -     o pow.       75,10m2

 

Branża  dowolna  z  zastrzeżeniem gier hazardowych.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do wpłacenia  wadium w wysokości:

-     poz. 1    -             4.100,00 zł

-     poz. 2    -                400,00 zł

-     poz. 3    -             3.300,00 zł

-     poz. 4    -              3.700,00 zł

-     poz. 5    -              5.500,00 zł

-     poz. 6    -              1.500,00 zł

na konto Spółdzielni PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118

-  złożenia oferty z propozycją stawki za 1m2 pow. użytkowej i określenia  branży.

-  oferty należy  składać do dnia 13.04.2017r. do godz. 800 .

-  zapoznanie się z regulaminem przetargu.

Przetarg  odbędzie się :

Poz.  1  - 13.04.2017r.   o godz.   900

Poz.  2  -  13.04.2017r.   o godz.   930

Poz.  3 -   13.04.2017r.   o godz.  1000

Poz.  4  - 13.04.2017r.   o godz.  1030

Poz.  5  -  13.04.2017r.   o godz.  1100

Poz.  6  -  13.04.2017r.   o godz.  1130

Informacji o lokalu udziela  się  w siedzibie Osiedla pokój  nr 12 adres jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

ul. St. Czarnieckiego nr 36  m. 10

 

- powierzchnia użytkowa: 57,50 m2,  IV piętro

- rozkład  lokalu:  3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,   oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

- cena wyjściowa  - 259.514

- wadium  - 12.975  zł

- godz. 1000.

 

 1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 28.04.2017 r. w sali konferencyjnej przy  ul. Inowrocławskiej nr 63/65 we Wrocławiu.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 24.04.2017 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu   z   Administracją  Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego przy ul. Inowrocławskiej nr 63/65   pod numerem tel.  71/355 31 29 w następujących terminach: 13.04.2017 r. w godz. 1500 – 1700 oraz 19.04.2017 r. w godz. 1000 - 1200.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Copyright © 2010-2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL