Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" z siedzibą   we Wrocławiu     przy ul. Czarnieckiego 1 ogłasza

przetarg nieograniczony  na:

 

Legalizację liczników energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach Spółdzielni.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest : złożenie oferty, zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie wadium na konto Spółdzielni.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  w dniu 16.05.2016 r. w godz. od 7 00do godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Inowrocławskiej 63/65 pokój 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.05.2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego przy         ul. Inowrocławskiej 63/65, sala konferencyjna, pokój Nr 8.

 

Wadium w wysokości  15 000,00 zł należy wpłacać do dnia 13.05.2016 r. na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588

Specyfikację przetargową  oraz szczegółowe informacje na temat podmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni  przy                  ul. Inowrocławskiej 63/65 pokój 16 od dnia 09.05.2016 r.

 

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Copyright © 2010-2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL