Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@sm-cichykacik.com.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARGI   USTNE  NIEOGRANICZONE  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALI  MIESZKALNYCH

I. Ul. Grabiszyńska nr 9  m. 55

- powierzchnia użytkowa: 26,00 m2, V kondygnacja

- rozkład  lokalu:  jeden pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka,

- cena wyjściowa  - 114.755  zł

- wadium  - 5.737  zł

- godz. 1000.

 

II. Ul. Tęczowa nr 28 m. 16

- powierzchnia użytkowa 37,45 m2, VI kondygnacja

- rozkład  lokalu: jeden pokój, kuchnia,  łazienka, przedpokój  oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

- cena wyjściowa  - 154.590  zł

- wadium  - 7.729  zł

- godz. 1030.

 

  1. Przetargi  odbędą  się w dniu 02.03.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Czarnieckiego nr 1 w sali konferencyjnej.
  2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu, który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni  oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
  3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
  4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
  5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia   25.02.2015 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

  1. Stan techniczny lokali mieszkalnych   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Lokale mieszkalne mogą zostać udostępnione do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej nr 8/10  pod numerem tel.  71/343 22 25.
  3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  4. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/343-22-25 w dniu 26.01.2015 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

1

 

ul. Kotlarska 8

4,50

0900

4 00,00

2

 

ul. Szewska 18

90,00

0920

3 500,00

3

ul. Grabiszyńska 9

116,60

0940

1 500,00


 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe, sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m2 powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z w/w dokumentami.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2015 r. w w/w godzinach przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego w pok.nr 11 tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, Wrocław przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty instalacyjne polegające na remoncie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania, który odbędzie się w dniu 26.01.2014 r.:

 

Zadanie nr

Adres

Wadium zł

Zadanie nr

Adres

Wadium zł

I

Jęczmienna 13-19

5.000,00

III

Grabiszyńska 43-49

5.000,00

Kolejowa 22

Kolejowa 35-41

Kolejowa 42-48

Łaciarska 7-11

Szewska 18

Prosta 31

Szpitalna 2

Świdnicka 30/32

Szpitalna 4

Żytnia 10-16

II

Grabiszyńska 18

5.000,00

IV

Grabiszyńska 54

5.000,00

Grabiszyńska 36

Kolejowa 30

Grabiszyńska 52

Oławska 22-28

Kazimierza Wielkiego 69-75

pl.Muzealny 3-7/pl.Legionów 6

Zdrowa 15-21

W. Stwosza 12a-14

Zdrowa 7-13

Zdrowa 2-16

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.01.2015 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2015 r. o godz. 10oo,  w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu tj.:  26.01.2015 r.  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. Nr 12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

WOLNE LOKALE DO WYNAJĘCIA:

  1. Lokalizacja lokalu: ul. Grabiszyńska 9 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 116,60 m2 (wejście boczne od podwórza)

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr tel. 71 343-22-25 lub w siedzibie Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10, pok. Nr 11

 

 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKAL BIUROWY DO WYNAJĘCIA:

 

Lokalizacja lokalu: ul. Czarnieckiego 1 lok. nr 5 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 45,60 m2

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr 7, w budynku przy ul. Czarnieckiego 1,

(071) 355 12 36   Sylwia Dołęga

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL