Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@sm-cichykacik.com.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, Wrocław przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza w dniu 29.08.2014 r. przetarg ofertowy nieograniczony z podziałem na branże:

1. Roboty pielęgnacyjne na terenach zielonych Osiedla Staromiejskiego polegające na cięciach sanitarnych, prześwietleniu drzew oraz wywozie ściętych konarów i gałęzi.

Wadium: 5.700,00 PLN.

Otwarcie ofert o godz.10oo

2. Roboty dekarskie polegające na remoncie pokrycia papowego wraz z  obróbkami blacharskimi – daszki nad wejściami w budynku przy ul.Grabiszyńskiej 2/pl.Legionów 9-14/ul.Lelewela 1 we Wrocławiu.

Wadium: 1.900,00 PLN.

Otwarcie ofert o godz.103o

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.08.2014 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu tj.: 29.08.2014 r. na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. Nr 12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Administracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego

we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29.

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OTWARTY  O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU  ZA  NAJEM  LOKALI:

 

1.  budynek usługowy  dwukondygnacyjny  przy ul. Czarnieckiego 13  - o pow. użytkowej

parter -  66,96m2, I piętro – 46,15m2, razem  -  113,11m2

2.  lokal przy ul. Czarnieckiego róg Głogowskiej   -     o pow.   13,80m2 -  kiosk

3.  lokal przy ul. Ścinawskiej 20                 -     o pow.        64,00m2

4.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13             -     o pow.        42,70m2

5.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13             -     o pow.      165,30m2

6.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15             -     o pow.      153,50m2

7.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15             -     o pow.      224,20m2

 

Branża  dowolna  z  zastrzeżeniem gier hazardowych i gastronomii.

Zastrzeżenie nie dotyczy  poz. nr 1.

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do wpłacenia  wadium w wysokości:

-     poz. 1    -                 6.000,00 zł

-     poz. 2    -                     630,00zł

-     poz. 3    -                 2.100,00 zł

-     poz. 4    -                 1.150,00 zł

-     poz. 5    -                 3.300,00 zł

-     poz. 6    -                 3.750,00 zł

-     poz. 7    -                 5.500,00 zł

 

na konto Spółdzielni PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118

-  złożenia oferty z propozycją stawki za 1m2 pow. użytkowej i określenia  branży.

-  oferty należy  składać do dnia 01.09.2014r. do godz. 1000 .

-  zapoznanie się z regulaminem przetargu.

Przetarg  odbędzie się :

Poz.  1  - 01.09.2014r.   o godz. 1100

Poz.  2  - 01.09.2014r.   o godz. 1130

Poz.  3  - 01.09.2014r.   o godz. 1200

Poz.  4  - 01.09.2014r.   o godz. 1230

Poz.  5  - 01.09.2014r.   o godz. 1300

Poz.  6  - 01.09.2014r.   o godz. 1330

Poz.  7   - 01.09.2014r.   o godz. 1400

 

Informacji o lokalu udziela  się  w siedzibie Osiedla pokój  nr 12 adres jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WOLNE LOKALE DO WYNAJĘCIA:

 

Lp

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

m2

1

ul. Kołłątaja 27/28

68,40

 

2

ul. Kościuszki  25

77,00

( w tym pom. piwniczne 25,00)

3

ul. Kościuszki 25

94,00

4

ul. Grabiszyńska 9

116,60

 

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr tel. (071) 343-22-25 u Pani Justyny Drzewieckiej lub w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKAL BIUROWY DO WYNAJĘCIA:

Lokalizacja lokalu: ul. Czarnieckiego 1 lok. nr 21 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 28,80 m2

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr 7, w budynku przy ul. Czarnieckiego 1,

(071) 355 12 36   Sylwia Dołęga

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL