Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi


 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ponownie ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

I. ul. Teatralna nr 2/4  m. 23

- powierzchnia użytkowa: 20,13 m2, IV piętro

- rozkład  lokalu:  jeden pokój, łazienka, przedpokój z aneksem kuchennym oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

- cena wyjściowa - 87.787 zł

- wadium  - 4.389  zł

- godz. 1000.

 

  1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 14.07.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Inowrocławskiej nr 63/65 w sali konferencyjnej.
  2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
  3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
  4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
  5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 09.07.2015 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

  1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wierzbowej nr 23   pod numerem tel.  71/343 54 58.
  3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
    1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



WOLNE LOKALE DO WYNAJĘCIA:

Lokalizacja lokalu: ul. Grabiszyńska 9 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 116,60 m2 (wejście boczne od podwórza)

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr tel. 71 343-22-25 lub w siedzibie Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10, pok. Nr 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKAL BIUROWY DO WYNAJĘCIA:

 

Wolne lokale biurowe w budynku przy ul. Czarnieckiego 1 we Wrocławiu:

 

1)      Lokal biurowy nr 5 o pow. 45,60 m2

+ powierzchnia dodatkowa 14,40 m2.

Lokal składa się z 1 pokoju.

 

2)      Lokal biurowy nr 8 o pow. 22,80 m2

+ powierzchnia dodatkowa   7,10 m2.

Lokal składa się z 1 pokoi.

 

Osoba udzielająca informacji o lokalach: Sylwia Dołęga, tel. (71) 355 12 36

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL