Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@sm-cichykacik.com.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”Administracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego

we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29.

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OTWARTY

O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU  ZA  NAJEM  LOKALI:

 

1.  lokal przy ul. Czarnieckiego róg Poznańskiej    -     o pow.   27,20m2 -  kiosk

2.  lokal przy ul. Czarnieckiego róg Głogowskiej   -     o pow.   13,80m2 -  kiosk

3.  lokal przy ul. Ścinawskiej 20                 -     o pow.        64,00m2

4.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13             -     o pow.        42,70m2

5.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13             -     o pow.      165,30m2

6.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15             -     o pow.      153,50m2

7.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15             -     o pow.      224,20m2

 

Branża  dowolna  z  zastrzeżeniem gier hazardowych i gastronomii.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do wpłacenia  wadium w wysokości:

-     poz. 1    -                 1.500,00 zł

-     poz. 2    -                     630,00zł

-     poz. 3    -                 2.100,00 zł

-     poz. 4    -                 1.150,00 zł

-     poz. 5    -                 3.300,00 zł

-     poz. 6    -                 3.750,00 zł

-     poz. 7    -                 5.500,00 zł

 

na konto Spółdzielni PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118

-  złożenia oferty z propozycją stawki za 1m2 pow. użytkowej i określenia  branży.

-  oferty należy  składać do dnia 27.10.2014r. do godz. 1000 .

-  zapoznanie się z regulaminem przetargu.

Przetarg  odbędzie się :

Poz.  1  - 27.10.2014r.   o godz. 1130

Poz.  2  - 27.10.2014r.   o godz. 1200

Poz.  3  - 27.10.2014r.   o godz. 1230

Poz.  4  - 27.10.2014r.   o godz. 1300

Poz.  5  - 27.10.2014r.   o godz. 1330

Poz.  6  - 27.10.2014r.   o godz. 1400

Poz.  7   - 27.10.2014r.   o godz. 1430

 

Informacji o lokalu udziela  się  w siedzibie Osiedla pokój  nr 12 adres jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

WOLNE LOKALE DO WYNAJĘCIA:

 

 1. Lokalizacja lokalu: ul. Kościuszki 25 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 77 m2 (w tym 25 m2 pom. piwniczne)

 1. Lokalizacja lokalu: ul. Grabiszyńska 9 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 116,60 m2 (wejście boczne od podwórza)

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr tel. 71 343-22-25 lub w siedzibie Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10, pok. Nr 11

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

I. Ul. Kołłątaja nr 27/28  m. 26

- powierzchnia: 36,30 m2, III piętro,

- rozkład  lokalu: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc,  przedpokój  oraz  przynależna  komórka  lokatorska w piwnicy,

- cena wyjściowa  - 121.131  zł

- wadium  -   6.056 zł,

- godz. 1000.

 

 1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 05.11.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Czarnieckiego nr 1 w sali konferencyjnej o wskazanej powyżej godzinie.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z   Regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu, który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni l oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 31.10.2014 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  O/C Wrocław Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokal mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu   z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej   nr 8/10   pod numerem             tel.  71/343 22 25.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA:

 


Lokalizacja lokalu: ul. Czarnieckiego 1 lok. nr 5 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 45,60 m2

Lokalizacja lokalu: ul. Czarnieckiego 1 lok. nr 21 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 28,80 m2

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr 7, w budynku przy ul. Czarnieckiego 1,

(071) 355 12 36   Sylwia Dołęga

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL