Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony z podziałem na branże i zadania, który odbędzie się w dniu 29.06.2017 r.:

 

1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

 

 

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Zdrowa 15,17,19,21

docieplenie ścian szczytowych

3 200,00

10:00

II

Grabiszyńska 2

pl.Legionów 9,10,11,12,13,14

Lelewela 1

remont balkonów od strony ściany szczytowej przy  ul.Grabiszyńskiej 2

800,00

III

Lelewela 3

remont elewacji zespołu garażowego

500,00

2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

 

 

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Biskupia 1,3,5

wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnego użytku

2 300,00

10:30

Kołłątaja 34,35

Podwale 58,59,60

wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnego użytku

Łaciarska 59,59a,59b

wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnego użytku

Teatralna 22,24,26

wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnego użytku

3. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Grabiszyńska 18

remont opaski budynku mieszkalnego

3 600,00

11:00

Grabiszyńska 36

remont opaski budynku mieszkalnego

Grabiszyńska 54

remont opaski budynku mieszkalnego

Kolejowa 30

wymiana nawierzchni chodnika przed wejściem do budynku mieszkalnego

Żytnia 1,3,5,7

remont opaski budynku mieszkalnego

II

Wysoka 8/10

wymiana nawierzchni  wzdłuż budynku w części administracyjno-warsztatowej

4 500,00

4. ROBOTY DEKARSKIE -  wymiana rur spustowych

 

 

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Prosta 8,10,12,14

wymiana 6 pionów rur spustowych

800,00

11:30

5. ROBOTY INSTALACYJNE - remont instalacji domofonowej 

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Jęczmienna 12,14,16

remont instalacji domofonowej

4100

12:00

Jęczmienna 13,17,19

remont instalacji domofonowej

Kolejowa 24,26,28,28a

remont instalacji domofonowej

Kolejowa 42,44,46,48

remont instalacji domofonowej

Krawiecka 10,12,14

remont instalacji domofonowej

Łaciarska 7,9,11

remont instalacji domofonowej

Wita Stwosza 12a,13,14

remont instalacji domofonowej

II

Biskupia 1,3,5

remont instalacji domofonowej

4100

pl.Muzealny 3,4,5,7

pl.Legionów 6

remont instalacji domofonowej (bez kl.nr pl.Muzealny 6)

Świdnicka 30/32

remont instalacji domofonowej

Teatralna 22,24,26

remont instalacji domofonowej

Żytnia 10,12,14,16

remont instalacji domofonowej

Żytnia 1,3,5,7

remont instalacji domofonowej

 

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.06.2017  r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2017  r. o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

 

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pokój nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/343-22-25 w dniu   26.06.2017 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

 

1

 

ul. Grabiszyńska 9

43,60

1000

2 000,00

2

ul. Grabiszyńska 9

59,70

1020

3 000,00

3

 

pl. Legionów 14

(wejście od podwórza)

 

15,00

1040

300,00

4

ul. Wysoka 8/10

16,63

1100

350,00

 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe (z wyłączeniem zakładów bukmacherskich i gier losowych), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m² powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu .

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2017r. w w/w godzinach przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 9.00 w Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10. pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Stromiejskiego w  pok. nr 11 tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetargi nieograniczone, które odbędą się w dniu 25.04.2017 r. pod w/w adresem w zakresie robót:

 

Przetarg na roboty ogólnobudowlane polegające na :

- remoncie balkonów w technologii Triflex wraz z wymianą balustrad

- remoncie docieplenia ścian szczytowych na n/w nieruchomościach w podziale na zadania

Nr zadania

Adresy

Godzina

Wadia

1

- ul. Czarnieckiego 2-14 (2) -  remont balkonów 5 szt.

- ul. Czarnieckiego 16-28 (20) - remont balkonów 5 szt.

- ul. Czarnieckiego 30-38 (30) - remont balkonów 5 szt.

- ul. Czarnieckiego 40-50 (48,50) - remont balkonów 10 szt.

- ul. Czarnieckiego 74-80 (80) - remont balkonów 5 szt.

- ul. Głogowska 1-7 (3a) - remont balkonów 5 szt.

- ul. Kruszwicka 43-53 (43) - remont balkonów 5 szt.

-ul. Zachodnia 36-44 (36) - remont 1 ściany szczytowej

-ul. Czarnieckiego 33-41 (41) - remont 1 ściany szczytowej

-ul. Szczepińska 10-24 (10) - remont 1 ściany szczytowej

10:00

16 000,00 zł

2

 • - ul. Słubicka 37-49 - remont ścian szczytowych
 • - ul. Szprotawska 9-17 - remont ścian szczytowych
 • - ul. Lubińska 6-16 - remont ścian szczytowych
 • - ul. Szprotawska 1-7 (7) - remont 1 ściany szczytowej
 • - ul. Zachodnia 7-19 (19) - remont 1 ściany szczytowej
 • - ul. Czarnieckiego 52-58 (54) - remont balkonów 10 szt.
 • - ul. Litomska 3-9 (3, 5) - remont balkonów 10 szt.
 • - ul. Mł. Techników 6-14 (12) - remont balkonów 5 szt.
 • - ul. Poznańska 5-13 (7) - remont balkonów 5 szt.

10:00

19 000,00 zł

 

Specyfikacje przetargowe można odebrać od dnia 19.04.2017 r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16.

Oferty należy składać w dniu 25.04.2017 r. od  godz. 7 00 – 900 w pok. nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna.

Wpłata wadium do dnia 23.04.2017 r. na konto 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588 .

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargów i regulaminu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla pod w/w adresem w pokoju nr 13 lub telefonicznie 071/ 355-96-13.

Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”      Administracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego

we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29.

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OTWARTY

O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU  ZA  NAJEM  LOKALI:

1.  lokal przy ul. Legnickiej 32                            -     o pow.     150,00m2

2.  lokal przy ul. Zachodniej 45                           -     o pow.       12,00m2

3.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13                      -     o pow.     147,10m2

4.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15                      -     o pow.     151,20m2

5.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15                      -     o pow.     224,20m2

6.  lokal przy ul. Ścinawskiej 20                          -     o pow.       75,10m2

 

Branża  dowolna  z  zastrzeżeniem gier hazardowych.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do wpłacenia  wadium w wysokości:

-     poz. 1    -             4.100,00 zł

-     poz. 2    -                400,00 zł

-     poz. 3    -             3.300,00 zł

-     poz. 4    -              3.700,00 zł

-     poz. 5    -              5.500,00 zł

-     poz. 6    -              1.500,00 zł

na konto Spółdzielni PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118

-  złożenia oferty z propozycją stawki za 1m2 pow. użytkowej i określenia  branży.

-  oferty należy  składać do dnia 13.04.2017r. do godz. 800 .

-  zapoznanie się z regulaminem przetargu.

Przetarg  odbędzie się :

Poz.  1  - 13.04.2017r.   o godz.   900

Poz.  2  -  13.04.2017r.   o godz.   930

Poz.  3 -   13.04.2017r.   o godz.  1000

Poz.  4  - 13.04.2017r.   o godz.  1030

Poz.  5  -  13.04.2017r.   o godz.  1100

Poz.  6  -  13.04.2017r.   o godz.  1130

Informacji o lokalu udziela  się  w siedzibie Osiedla pokój  nr 12 adres jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

ul. St. Czarnieckiego nr 36  m. 10

 

- powierzchnia użytkowa: 57,50 m2,  IV piętro

- rozkład  lokalu:  3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,   oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

- cena wyjściowa  - 259.514

- wadium  - 12.975  zł

- godz. 1000.

 

 1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 28.04.2017 r. w sali konferencyjnej przy  ul. Inowrocławskiej nr 63/65 we Wrocławiu.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 24.04.2017 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu   z   Administracją  Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego przy ul. Inowrocławskiej nr 63/65   pod numerem tel.  71/355 31 29 w następujących terminach: 13.04.2017 r. w godz. 1500 – 1700 oraz 19.04.2017 r. w godz. 1000 - 1200.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Copyright © 2010-2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL