Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. pod w/w adresem  w zakresie robót:

 

zakres

adres

godz.

wadium

remont balkonów w technologii Triflex wraz z wymianą balustrad oraz docieplenie ścian szczytowych

Zadanie Nr 1

remont balkonów

ul. Czarnieckiego 16-28- 5 szt., ul. Czarnieckiego 30-38- 5 szt., ul. Czarnieckiego 74-80- 5 szt., ul. Głogowska 1-7 - 5 szt.,

ul. Kruszwicka 5-17 - 5 szt., ul. Kruszwicka 19-31 – 10 szt.,        ul. Kruszwicka 33-41 – 10 szt., ul. Kruszwicka 43-53 - 5 szt., ul. Mł. Techników 6-14 - 5 szt.,

remont docieplenia ścian szczytowych – 4 ściany:

ul. Poznańska 19-25 (19), ul. Ścinawska 2-8 (8),

ul. Ścinawska 12-18 (18), ul. Ścinawska 22-28 (28)


Zadanie Nr 2

remont balkonów

ul. Głogowska 2-4 – 10 szt., ul. Głogowska 9-11 – 10 szt.,

ul. Kruszwicka 6-8 – 10 szt., ul. Lubińska 2-4 – 10 szt.,

ul. Lubińska 28-30 – 10 szt., ul. Mł. Techników 2-4 – 10 szt.,

ul. Poznańska 1-3 – 10 szt.

remont docieplenia ścian szczytowych – 7 ścian:

ul. Czarnieckiego 60-70 (60), ul. Czarnieckiego 33-41 (33),

ul. Długa 50-52 (52), ul. Litomska 17-19 (17),

ul. Lubińska 18-26 (18, 26), ul. Zachodnia 36-44 (44).

9:00

 

 

 

 

35 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


55 000,00

 


 

Specyfikacje przetargową można odebrać od dnia 19.03.2018r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16.

Oferty należy składać w dniu 26.03.2018r. od godz. 7 00 – 800 w pok. nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018r. o wyżej wymienionej godzinie w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna. Wpłata wadium do dnia 23.03.2018r. na konto 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla pod w/w adresem w pokoju nr 16 lub telefonicznie 71/ 355-96-13.

 

Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone z podziałem na branże i zadania, które odbędą się w dniu 22.03.2018 r.:

 1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

godz.otwarcia ofert

I

Kazimierza Wielkiego 79-89

remont balkonów

6500,00

10oo

II

Piotra Skargi 13-17

remont elewacji budynku mieszkalnego

5500,00

III

Kolejowa 24-28a

remont kominów

2500,00

 

 1. 2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

godz.otwarcia ofert

I

Grabiszyńska 18

remont wejść do budynków

1800,00

103o

Grabiszyńska 36

Grabiszyńska 52

Grabiszyńska 54

Prosta 31

Prosta 38-44

remont nawierzchni chodnika

II

Żytnia 1-7

naprawa gzymsu

700,00

Żytnia 9-15

wymiana 4 pionów rur spustowych

III

Lelewela

remont elewacji zespołów garażowych

1900,00

Kolejowa

Prosta 21-25

IV

Teatralna 2-8

remont elewacji zespołów garażowych

1800,00

Kazimierza Wielkiego

Kołłątaja

Zdrowa

 1. 3. ROBOTY NA INSTALACJI DOMOFONOWEJ

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

godz.otwarcia ofert

I

Kolejowa 50-56

remont instalacji domofonowej

1900,00

11oo

Prosta 38-44

remont instalacji domofonowej

Żytnia 9-15

remont instalacji domofonowej

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 22.03.2018 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1.  Wadium należy wpłacać w w/w kwotach do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Czarnieckiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacji oraz wykonywania przeglądów wentylacji grawitacyjnej i przewodów spalinowych w pionach łazienkowych i kuchennych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w ilości:

 1. Osiedle Staromiejskie: 3690 lokali mieszkalnych, 101 lokali użytkowych, 3 pawilony handlowe wolnostojące, 2 budynki administracji,
 2. Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie: 6285 lokali mieszkalnych, 159 lokali użytkowych,   1 budynek administracji,
 3. Osiedle Muchobór: 656 lokali mieszkalnych, 14 lokali użytkowych.

Warunkiem udziału w przetargu jest: złożenie oferty, zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione wadium na konto Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 21.03.2018 r. do godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Czarnieckiego 1 pokój 19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego przy ul. Inowrocławskiej 63/65, sala konferencyjna, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacić do dnia 19.03.2018 r. na konto bankowe:

PKO BP III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588.

Specyfikację przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu i wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego przy ul. Inowrocławskiej 63/65, pokój nr 16, tel. 71 355 96 13.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALI  MIESZKALNYCH

 

Lokalizacja

Opis lokalu

Godz.

Cena wyjściowa

Wadium

L.p.

1

2

3

4

5

1.

ul. Kazimierza Wielkiego nr  75 m. 1

-  powierzchnia użytkowa: 43,25 m2,  parter

- rozkład  lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój   oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

1000

257.227  zł

12.861  zł

2.

ul. Inowrocławska        nr  3 m. 47

-  powierzchnia użytkowa: 25,70 m2,  IX piętro

- rozkład  lokalu: 1 pokój, przedpokój z wnęką kuchenną, łazienka   oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

1030

117.106  zł

5.855  zł

 

 1. Przetarg  odbędzie  się w dniu 29.03.2018 r. w sali konferencyjnej przy  ul. Inowrocławskiej nr 63/65 we Wrocławiu.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 4. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 26.03.2018 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Informacje odnośnie możliwości obejrzenia   poszczególnych lokali można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

- lokal nr 1 – tel. 71/343 54 58 przy ul. Wierzbowej nr 23,

- lokal nr 2 – tel. 71/355 31 29 przy ul. Inowrocławskiej 63/65.

 1. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetargi nieograniczone, które odbędą się w dniu 07.03.2018r. pod w/w adresem           w zakresie robót:

 

l.p.

zakres

adres

godz.

wadium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

remont balkonów w technologii Triflex wraz z wymianą balustrad oraz docieplenie ścian szczytowych

Zadanie Nr 1

remont balkonów

ul. Czarnieckiego 16-28- 5 szt., ul. Czarnieckiego 30-38- 5 szt., ul. Czarnieckiego 74-80- 5 szt., ul. Głogowska 1-7 - 5 szt.,

ul. Kruszwicka 5-17 - 5 szt., ul. Kruszwicka 19-31 – 10 szt., ul. Kruszwicka 33-41 – 10 szt., ul. Kruszwicka 43-53 - 5 szt., ul. Mł. Techników 6-14 - 5 szt.,

remont docieplenia ścian szczytowych – 4 ściany:

ul. Poznańska 19-25 (19), ul. Ścinawska 2-8 (8),

ul. Ścinawska 12-18 (18), ul. Ścinawska 22-28 (28)


Zadanie Nr 2

remont balkonów

ul. Głogowska 2-4 – 10 szt., ul. Głogowska 9-11 – 10 szt.,

ul. Kruszwicka 6-8 – 10 szt., ul. Lubińska 2-4 – 10 szt.,

ul. Lubińska 28-30 – 10 szt., ul. Mł. Techników 2-4 – 10 szt.,

ul. Poznańska 1-3 – 10 szt.

remont docieplenia ścian szczytowych – 7 ścian:

ul. Czarnieckiego 60-70 (60), ul. Czarnieckiego 33-41 (33),

ul. Długa 50-52 (52), ul. Litomska 17-19 (17),

ul. Lubińska 18-26 (18, 26), ul. Zachodnia 36-44 (44).

10:00

 

 

 

 

35 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


55 000,00

 

2

remont balkonów

- ul. Zachodnia 10 – remont balkonów 19 szt.

10:40

5 000,00

3.

docieplenie ścian

fundamentowych i cokołów

ul. Inowrocławska 1-3, 5-7, ul. Lubińska 6-16, ul. Zachodnia 7-19, 41,55 (kontynuacja)

11:00

7 500,00

4.

remont wjazdów do garaży

- ul . Ścinawska 1-19 – 2 wjazdy

11:30

2 000,00

5.

wymiana stolarki okiennej drewnianej

na częściach wspólnych nieruchomości

ul. Kruszwicka 10-12, ul. Lubińska 2-4,

ul. Zachodnia 50-52

12:00

1 000,00
Specyfikacje przetargowe można odebrać od dnia 27.02.2018r.w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16.

Oferty należy składać w dniu 07.03.2018r. od godz. 7 00 – 900 w pok. nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2018r. o wyżej wymienionych godzinach w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna. Wpłata wadium do dnia 05.03.2018r. na konto 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargów i regulaminu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla pod w/w adresem w pokoju nr 16 lub telefonicznie 71/ 355-96-13.

 

Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

“Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cichy Kącik” Osiedle Muchobór z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tyrmanda 1, tel. 71-357-88-96 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony w dniu 22.02.2018 r. na roboty budowlane z podziałem na  zadania :

 

Zadanie I. ul. Hłaski 4.

Zakres robót: malowanie klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej, remontem wejścia do klatki i robotami towarzyszącymi.

Wadium: 2.000,00 zł

Otwarcie ofert o godz. 10.00

 

Zadanie II. ul. Tyrmanda 37.

Zakres robót: malowanie klatki schodowej wraz z  robotami towarzyszącymi.

Wadium: 1.500,00 zł

Otwarcie ofert o godz. 10.30

Specyfikacje przetargowe można odebrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tyrmanda 1.

Oferty należy składać w dniu przetargu w godz. 07.00-09.00 w siedzibie Zamawiającego.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2018 r. w pomieszczeniu Osiedla przy ul. Tyrmanda 37.

Wpłata wadium przelewem na konto PKO BP III O/Wrocław nr 87 1020 5242 0000 2302 0156 4913

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Muchobór przy ul. Tyrmanda 1.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Przedmiot zamówienia

Adres

Data i godzina przetargu

Termin realizacji

Wadium

 

 

 

Wymiana wodomierzy wraz z przełożeniem elektronicznych nakładek radiowych z podziałem na trzy etapy

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”

14.02.2018 r.

godz. 11.00

Etap 1 – termin realizacji do dnia 10.12.2018 r.

Etap 2 – termin realizacji do dnia 10.12.2019 r.

Etap 3 – termin realizacji do dnia 10.12.2020 r.

90 000,00 zł

 

Warunkiem udziału w przetargu jest: złożenie oferty, zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione wadium na konto Spółdzielni.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.02.2018 r. do godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Czarnieckiego 1 pokój 19.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego przy ul. Inowrocławskiej 63/65, sala konferencyjna, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacić do dnia 12.02.2018 na konto bankowe PKO BP III O/Wrocław

Nr 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588.

Specyfikację przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu                         i wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego przy           ul. Inowrocławskiej 63/65, pokój nr 16, tel. 71 355 96 13.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL