Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy                 ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/343-22-25 w dniu   03.04.2017 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

 

1

 

ul. Grabiszyńska 9

43,60

1000

2 000,00

2

ul. Wita Stwosza 13

91,00

1020

4 000,00

3

 

pl. Legionów 14

(wejście od podwórza)

 

15,00

1040

300,00

4

ul. Wysoka 8/10

16,63

1100

350,00

 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe, sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m2 powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z w/w dokumentami.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2017 r. w w/w godzinach przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 900 w Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego w pok.nr 11 tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, Wrocław przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty ogólnobudowlane polegające na dociepleniu i remoncie elewacji północnej wraz ze zmianą kolorystyki budynku mieszkalnego przy ul.Grabiszyńskiej 9 we Wrocławiu – ETAP I,  który odbędzie się w dniu 30.03.2017 r.

Wadium: 5.200 PLN

Otwarcie ofert o godz.10oo.

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.03.2017 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinie,  w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony z podziałem na branże i zadania, który odbędzie się w dniu 30.03.2017 r.

1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE remont elewacji i dachów zespołów garażowych:

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Kołłątaja 34

remont dachu zespołu garażowego

1700,00

10:30

Teatralna 2-8

remont dachu zespołu garażowego

II

Kazimierza Wielkiego 87-89

remont dachu zespołu garażowego

1700,00

Kolejowa 57-61

remont dachu zespołu garażowego

Prosta 21-25

remont dachu zespołu garażowego

Zdrowa 2-16

remont elewacji zespołu garażowego

2. ROBOTY INSTALACYJNE - remont instalacji wody i kanalizacji

 

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Łąkowa 2-6/Podwale 34-35

remont poziomu kanalizacyjnego i pionów kanalizacyjnych

6400,00

11:00

Szewska 22/23

remont pionu wody i kanalizacji

 

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.03.2017  r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2017  r. o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

 

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pokój nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”   Administracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29.

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OTWARTY

O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU  ZA  NAJEM  LOKALI:

1.  lokal przy ul. Ścinawskiej 14-16                    -     o pow.       91,00m2

2.  lokal przy ul. Zachodniej 45                           -     o pow.       12,00m2

3.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13                      -     o pow.     147,10m2

4.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15                      -     o pow.     151,20m2

5.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15                      -     o pow.     224,20m2

6.  lokal przy ul. Ścinawska 20                            -     o pow.       75,10m2

 

Branża  dowolna  z  zastrzeżeniem gier hazardowych.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do wpłacenia  wadium w wysokości:

-     poz. 1    -             2.600,00 zł

-     poz. 2    -                400,00 zł

-     poz. 3    -             3.300,00 zł

-     poz. 4    -              3.700,00 zł

-     poz. 5    -              5.500,00 zł

-     poz. 6    -              1.500,00 zł

na konto Spółdzielni PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118

-  złożenia oferty z propozycją stawki za 1m2 pow. użytkowej i określenia  branży.

-  oferty należy  składać do dnia 20.03.2017r. do godz. 800 .

-  zapoznanie się z regulaminem przetargu.

Przetarg  odbędzie się :

Poz.  1  - 20.03.2017r.   o godz.   900

Poz.  2  -  20.03.2017r.   o godz.   930

Poz.  3 -   20.03.2017r.   o godz.  1000

Poz.  4  - 20.03.2017r.   o godz.  1030

Poz.  5  -  20.03.2017r.   o godz.  1100

Poz.  6  -  20.03.2017r.   o godz.  1130

Informacji o lokalu udziela  się  w siedzibie Osiedla pokój  nr 12 adres jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Copyright © 2010-2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL